• En
 • Hr
 • It
 • Istria Poreč 300

  Rana prijava

  Pretprijave 13. studenog 2019.: 580

  Maksimalan broj pretprijava: 1 000

  Konačne prijave pretprijavljenih biciklista započinju 6. prosinca 2019. Biciklisti koji su ispunili pretprijavu imat će vremena da dovrše svoju prijavu uz najpovoljniju startninu od 60 EUR do 12. prosinca 2019. Redovite prijave za preostala mjesta uz startninu od 75 EUR otvaraju se 12. prosinca 2019.

  Nakon što ispunite obrazac, provjerite svoj sandučić e-pošte. U slučaju da ne pronađete poruku, provjerite mapu neželjene pošte. Obavezno potvrdite pretprijavu kako bi ona postala važeća.

  Prihvaćam da tvrtka Bike Triangle d.o.o. upotrebljava moje osobne podatke i podatke za kontakt koje sam naveo/la kako bi stupila sa mnom u kontakt, komunicirala sa mnom i obrađivala moje upite. Navedeno će posebice vrijediti za sve oblike upotrebe mojih osobnih podataka koje sam naveo/la te upotrebu u gore navedene svrhe. Upoznat/a sam da svoju privolu mogu opozvati u bilo kojem trenutku s budućim učinkom slanjem poruke e-pošte na adresu info@istria300.com ili slanjem dopisa tvrtki Bike Triangle d.o.o. Pročitao/la sam i prihvaćam politiku privatnosti. *