• En
 • Hr
 • It
 • De
 • Istria300 Poreč

  Prometna obavijest

  Javljamo Vam se sa željom dostave preciznijih informacija o prometnoj regulaciji na dan 9. listopada na području Općine Motovun i Grada Pazina, a sa ciljem predstavljajnja vremenskih razdoblja kada će se promet propuštati u Motovun i iz Motovuna te načina na koji će se to raditi.

  Dodatno objašnjenje  dajemo kako bi se građanima olakšalo planiranje svojih aktivnosti na dan održavanja utrke.

  Karojba - Motovun - Livade

  1. situacija 09:15-10:45h 

  potpuno zatvaranje prilaza Motovunu te izlaza iz Motovuna iz svih smjerova. Alternativni pravac je preko Ponte Portona – Vižinade – Karojbe. Iz Karaojbe do Motovuna vozila će se propuštati kontrolirano prema nailasku sudionika.

   

  2. situacija 10:45-11:15h

  redovan promet prema Motovunu i iz Motovuna najdalje do Karojbe gdje se vozila usmjeravaju prema cesti Vižinada – Baderna. Ovo vremensko razdoblje je okvirno i može biti kraće i duže, a konačno će se definirati vrijeme otvaranja i zatvaranja prema pozicijama natjecatelja na trasi.

   

  3. situacija 11:15-17:00h

  propuštanje u smjeru utrke u određenim tenucima kada će frekvencija prolaska sudionika biti rijeđa (prijedlog alternativnog pravca za ulazak u Motovun je Ponte Porton-Vižinada-Karojba) te izlazak iz Motovuna isključivo u smjeru prema Livadama.

  Pazin - Kičer

  1. situacija 08:45-10:00h
  zatvoreno

  2. situacija 10:00-11:00h
  redovan promet

  3. situacija 11:00-14:00h
  zatvoreno – alternativni pravac za ulazak u Pazin iz smjera Baderne je Tinjan-Sv. Petar u šumi-Pazin ili Baderna- Istarski Y – Rogovići – Pazin.