• En
 • Hr
 • It
 • De
 • Istria300 Poreč

  Poredak

  Pojedinačni poredak

  Nagrade se dodjeljuju za tri najbolja sudionika u ženskoj i muškoj kategoriji na svakoj ruti. Nagrade se dodjeljuju i za najmlađe i najstarije sudionike na svakoj od ruta. Poretka po dobnim skupinama neće biti.

  Timski poredak

  Posebna se pozornost posvećuje timovima (4 ili 8 članova tima). Timski poredak temelji se na prosječnom broju prijeđenih kilometara tima.